Skip Navigation Links

Specielle arrangementer


Der er af og til specielle aktiviteter udover dem som er nævnt på denne side. Check aktivitetskalenderen hvor du finder oplysninger om specielle arrangementer, samt uddybende informationer om aktiviteterne nævnt herunder.
 

Mandeaftener


Det er efterhånden blevet en tradition af Køge og Omegns Garderforening afholder jævnlige mandeaftner i vinterhalvåret. Disse aftener mødes vi under afslappede forhold, hvor vi først samme indtager et måltid mad til yderst rimelige priser. Derefter hygger vi os og slapper af. Enkelte gange arrangeres der foredrag eller lignende.
 

Generalforsamling


Den årlige generalforsamling afholdes normalt i starten af marts. Generalforsamlingen afsluttes med at vi sammen nyder det store kolde bord med diverse tilbehør. Normalt vil der efterfølgende være arrangeret et spændende foredrag, og vi afslutter med hyggeligt samvær.
 

Torskegilde 

Gennem mange år har Køge og Omegns Garderforening afholdt et årligt torskegilde.
Vi mødes og samme nyder vi den kogte torsk i rigelige mængder. (Der kan naturligvis også serveres andet såfremt det ønskes).
Torskegildet er traditionsmæssigt det arrangement der trækker flest medlemmer.

Banko aften


De sidste par år har den sidste 'mandeaften' inden jul været en banko aften, hvor damerne deltager. Udover fællesspisning bliver der arrangeret et banko spil - og det har indtil videre været med rigtig mange og meget fine præmier. Disse aftener er derfor allerede nu blevet en stor succes, og ønsker du at deltage skal du reservere plads i god tid.
 

Skydeaftner

Hele vintersæsonen arrangeres der indendørs skydning på 15 meter bane. Vi mødes hver tirsdag på skydebanerne under Herfølge Skole. Scheelsvej kl. 19.00.

Fugleskydning 


Der afholdes en årlig fugleskydningen hver sommer - normalt i maj - ved skydebanerne i Svansbjerg. Der vil være skydning for damerne, og dagen slutter med en fest. Festen afsluttes når sidste mand/pige er gået.
 

Bowling 


Vi deltager i garderforeningernes landsdækkende bowling turnering, som er et tiltag vi startede op i 2000.
Vi skal stille hold på 4 personer, og har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig hos Steen Rasmussen. 
(NB: Fjern de foranstående 3 x'er, som er indsat for at undgå spam-mail)
 eller telefon 46 13 90 28.

Carsten Rasmussen
  (NB: Fjern de foranstående 3 x'er, som er indsat for at undgå spam-mail)
eller telefon 20 67 31 80
Der er ingen aldersgrænser i denne turnering - så tilmeld dig nu uanset alder og "træningstilstand". Vi skal nok få det sjovt.
 

Repræsentantskabsmøde


Der afholdes en gang årligt et repræsentantskabsmøde for alle garderforeninger. Der startes med kammeratskabsaften fredag. Lørdag er der parade og møde mens garderpigerne er på en "pige tur". Lørdag aften er det fest og søndag drager alle hjem igen.
I år 2000 afholdt De danske Garderforeninger repræsentantskabs møde i Køge
 

Generelt (tilmelding mv.)


For samtlige arrangementer gælder det at yderligere oplysninger og tilmelding foretages ved at kontakte en repræsentant fra bestyrelsen.

Tilmelding til et arrangement kan også sendes som e-mail til kasserer og registrator: Carsten Rasmussen  - oplys arrangement, navn og telefonnummer.

Generelle arrangementer


Husk følgende generelle arrangementer som afholdes årligt på Livgardens Kasserne, Gothersgade 100, og hvor alle gamle gardere opfordres til at møde op:

Årgangsparade hver første søndag i maj. Normalt deltager der op til 2.000 gamle gardere i disse parader. Desuden afholdes der parade hvert år den 30. juni (Livgardens fødselsdag), hvor gamle gardere ligeledes opfordres til at deltage. Hendes Majestæt Dronning Margrethe deltager normalt i denne parade, og overrækker blandt andet dronningens ur til årets garder.
 

Hæderstegn og foreningsemblem


Der findes i De Danske Garderforeninger en række hæderstegn og emblemer.

Køge og Omegns Garderforening har et foreningsemblem som kan købes hos kassereren.
Derudover findes en rækker hæderstegn som udleveres for henholdsvis 10, 25, 40, 50, 60 og 70 års medlemskab.
(Garderforeningernes 10 års tegn er tegnet af formanden for Køge og Omegns Garderforening - Sven-Erik Sjøtlow).
 

Diverse garderartikler


Der findes en række garderartikler som kan købes hos kassereren.


 

Seneste nyheder

Seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamling 2021
Formandens beretning
Bowling udvalg
Skyde udvalg

Skydning
Skydning i skydekælderen under Herfølge Skole.
Besøg samtidig vores garderstue i tilknytning til skydebanen.
Vi skyder hver tirsdag kl. 19.00. (Primo oktober til ultimo april).
____________________________

Bowling
Bowling i Køge bowlingcenterhver ondsag 19:00 - 20:00

__________________________

 


Powered by Marcisoft WendtCMS